برای دسترسی به تمام امکانات سایت ثبت نام کنید

ثبت نام سریع

سازگاری ماهی گلدفیش

انواع ماهی کوی

سازگاری ماهی کوی با گلدفیش

سازگاری ماهی کوی با گلدفیش ماهی کوی (Koi fish) و ماهی گلدفیش (Goldfish) هر دو از خانواده ماهیان آب شیرین هستند و به طور کلی می‌توانند در یک محیط زندگی...

سازگاری ماهی گلدفیش با آنجل

سازگاری ماهی گلدفیش با آنجل

سازگاری ماهی گلدفیش با آنجل   ماهی گلدفیش (Goldfish) و آنجل (Angel fish) ممکن است مشکلاتی در سازگاری با یکدیگر داشته باشند. در زیر برخی از نکات مهم را درباره...

تکثیر و پرورش ماهی زبرا دانیو

سازگاری ماهی گلدفیش با زبرا

سازگاری ماهی گلدفیش با زبرا   ماهی گلدفیش (Goldfish) و زبرا (Zebra fish) معمولاً می‌توانند با یکدیگر سازگار باشند، اما برای سازگاری ماهی گلدفیش با زبرا برخی نکات را در...

سازگاری ماهی گلدفیش با تترا

سازگاری ماهی گلدفیش با تترا

سازگاری ماهی گلدفیش با تترا   ماهی گلدفیش (Goldfish) و تترا (Tetra) به طور کلی قابلیت سازگاری با یکدیگر را دارند و می‌توانند در یک مخزن مشترک نگهداری شوند. اما...

ماهی پلاتی رنگین کمان

سازگاری ماهی گلدفیش با پلاتی

سازگاری ماهی گلدفیش با پلاتی   ماهی گلدفیش (Goldfish) و پلاتی (Platy) به طور کلی قابلیت سازگاری با یکدیگر را دارند و می‌توانند در یک مخزن مشترک نگهداری شوند. اما...

سازگاری ماهی گلدفیش با گورامی

سازگاری ماهی گلدفیش و گورامی   ماهی گلدفیش (Goldfish) و گورامی (Gourami) معمولاً قابلیت سازگاری با یکدیگر را دارند و می‌توانند در یک مخزن مشترک نگهداری شوند. اما برای سازگاری...

سازگاری ماهی گلدفیش با دم شمشیری

سازگاری ماهی گلدفیش با دم شمشیری

سازگاری ماهی گلدفیش با دم شمشیری   ماهی گلدفیش و ماهی دم شمشیری (Swordtail) معمولاً قابلیت سازگاری با یکدیگر را دارند. این دو گونه ماهی عموماً در شرایط مشابه زیستی...

سازگاری ماهی گلدفیش با مولی

سازگاری ماهی گلدفیش با مولی

سازگاری ماهی گلدفیش با مولی   ماهی گلدفیش و ماهی‌های مولی (Molly) معمولاً با یکدیگر سازگار هستند و می‌توانند در یک تانک مشترک زندگی کنند. این دو گونه اغلب در...

سازگاری ماهی گلدفیش

سازگاری ماهی گلدفیش

سازگاری ماهی گلدفیش با ماهی های دیگر   در این مقاله جامع به طور مفصل سازگاری ماهی های گلدفیش با انواع ماهی های آب شیرین رو بررسی خواهیم کرد. ماهی...