برای دسترسی به تمام امکانات سایت ثبت نام کنید

ثبت نام سریع

لجن خوار

آیا لجن خوار ها بچه ماهی میخورند

آیا لجن خوار بچه ماهی میخورد؟

آیا لجن خوار بچه ماهی می‌خورد؟ لجن خوارها، که به طور کلی به عنوان ماهی‌های صلح‌آمیز و آرام در آکواریوم‌ها شناخته می‌شوند. با این حال، برخی از گزارش‌ها حاکی از...