برای دسترسی به تمام امکانات سایت ثبت نام کنید

ثبت نام سریع

سازگاری ماهی فایتر

سازگاری ماهی فایتر با ماهی قرمز

سازگاری ماهی فایتر با ماهی قرمز

سازگاری ماهی فایتر با ماهی قرمز به طور کلی، نگهداری ماهی فایتر با ماهی قرمز در یک تانک ایده خوبی نیست،برای سازگاری ماهی فایتر با ماهی قرمز ادامه مطلب رو...

سازگاری ماهی فایتر با گوپی

سازگاری ماهی فایتر با گوپی سازگاری ماهی فایتر با گوپی به عوامل مختلفی از جمله اندازه تانک، دمای آب، پارامترهای آب و شخصیت فردی ماهی بستگی دارد. به طور کلی:...

سازگاری ماهی فایتر

سازگاری ماهی فایتر با ماهی های دیگر   سازگاری ماهی فایتر با سایر ماهی ها به عوامل مختلفی از جمله اندازه تانک، دمای آب، پارامترهای آب و شخصیت فردی ماهی...