برای دسترسی به تمام امکانات سایت ثبت نام کنید

ثبت نام سریع

سازگاری ماهی تترا

سازگاری ماهی گلدفیش با تترا

سازگاری ماهی گلدفیش با تترا

سازگاری ماهی گلدفیش با تترا   ماهی گلدفیش (Goldfish) و تترا (Tetra) به طور کلی قابلیت سازگاری با یکدیگر را دارند و می‌توانند در یک مخزن مشترک نگهداری شوند. اما...