برای دسترسی به تمام امکانات سایت ثبت نام کنید

ثبت نام سریع

تاس ماهی

آره ماهی ریز دندان

کمیاب ترین ماهی جهان

کمیاب ترین ماهی جهان تاس ماهی دریای اروپا (تاس ماهی اقیانوس اطلس)** (Alosa alosa) یکی از کمیاب ترین ماهی های جهان است. این ماهی در آب های شور دریای شمال،...