برای دسترسی به تمام امکانات سایت ثبت نام کنید

ثبت نام سریع

بزرگ ترین ماهی ایران

صید بزرگترین ماهی ایران

بزرگترین ماهی ایران

بزرگترین ماهی صید شده ایران   بزرگترین ماهی ایران، **فیل ماهی** (Huso huso) است. فیل ماهی از راستهٔ تاس‌ماهیان، از بزرگ‌ترین ماهیان استخوانی و بزرگ‌ترین ماهی دریای خزر ایران است....